城大揚威全球頂尖科學家名單

莫佩兒

文章分享 

CityU excels on global top scientists list

香港城市大學(城大)在過去十年是全球發展最迅速的大學之一,被譽為研究及專業教育的創新樞紐。

根據史丹福大學最新公佈的排名指標,逾170位論文被高度引用的城大教研人員,被列為全球排名前2%科學家,反映大學極高的學術水平及卓越研究成就。 與大學教研人數相比,城大頂尖科學家比例之高,在亞洲大學中極爲突出。

史丹福大學的全球頂尖科學家名單是根據被高度引用論文的影響力排名,列出在各學術領域發揮重大影響力的學者。該名單涵蓋不同學術領域的頂尖2%學者。由於排名是在每一個領域内找出其頂尖2% 學者,不同領域的論文引用率差別不影響排名結果。

城大校長郭位教授說:「很高興我們的世界級學者,再次獲肯定為全球頂尖研究人員。」

城大教研人員在各項重要世界排名中屢獲肯定,例如:14位城大學者獲科睿唯安選為2020年高度被引用研究人員,為本港八大之冠;在QS世界大學排名榜中,城大學者在2017至2021年間,「論文引用數量」的五年平均值,也是全港第一。

今次史丹福大學發表的最新報告,由其著名的John Ioannidis教授領導的專家小組編寫,資料庫提供最新的分析及供公眾查閱的頂尖科學家數據,並提供論文、論文h指數、共同作者調整的hm指數、不同著作者的論文引用及綜合指標等標準化資料。

城大在各個別領域内頂尖2%學者名單*(以英語姓氏排序):

*只列出城大的全職的學者/研究員。
學院  學者

商學院

Davison, Robert M.戴維遜; Lau, Raymond Yiu Keung劉耀強;
Lee, Matthew K.O.李國安; Lu, Jane呂文珍; Ma, Jian馬建;
Martinsons, Maris G.馬禮士; Wagner, Christian

數據科學學院

Chen, Minghua陳名華; Qin, S. Joe秦泗釗; Zhou, Ding Xuan周定軒 

能源及環境學院

Chan, Chak陳澤強; Leung, Michael K.H.梁國熙;
Lin, Carol Sze Ki連思琪; Liu, Chunhua劉春華; Ng, Yun Hau吳永豪;
Wang, Wen Xiong王文雄; Lin, Zhang張林;  
Yu, Denis Yau Wai虞有為 

工學院 

Chan, A. L.S.陳樂舜; Chan, Antoni B.陳萬師; Chan, Chi Hou陳志豪;
Chan, Sze Chun陳仕俊; Chen, Guanrong陳關榮; Chen, Jie陳杰;
Cheung, Sai On張世安; Chiang, Kin Seng鄭建成; 
Chin, Kwai Sang錢桂生; Chow, Tommy W.S.周偉誠;
Chung, Chi Yuen鍾志源; Chung, Henry Shu Hung鍾樹鴻;
Dai, Lin代琳; Dang, Chuangyin党創寅; Daoud, Walid A.;
Djordjevich, Alexandar; Feng, Gang馮剛; Fong, Kwong Fai方光輝;
Hancke, Gerhard P.; He, Jr Hau何志浩; He, Xiaoqiao何小橋;
Hu, Jinlian胡金蓮; Huang, Gongsheng黃公胜; Huang, J. C.黃志青;
Jia, Xiaohua賈小華; Kai, Ji jung開執中; Kuo, Tei Wei郭大維;
Kuo, Way郭位; Kwong, Sam鄺得互; Lai, Alvin Chi keung賴志強;
Lam, Heung Fai林向暉; Lau, Denvid劉特斌; Lee, Chun Kwong李振光;
Lee, Yiu Yin李耀然; Leung, Chi Sing梁志成; Leung, Kwok Wa梁國華;
Li, Danny H.W.李衍樺; Li, Han Xiong李涵雄; Li, Qiusheng李秋勝;
Li, Robert K.Y.李國耀; Li, Youfu李友福; Liew, K. M.劉錦茂;
Lim, C. W.林志華; Liu, C.T. 劉錦川; Liu, Lu劉璐; Lo, Siuming盧兆明;
Lo, Tommy Y.盧耀; Lu, J.呂堅; Luk, Kwai Man陸貴文;
Pang, Stella W.彭慧芝; Ping, Li李坪 ; Po, Lai Man布禮文;
Rogach, Andrey L.; Shek, C. H.石燦鴻; So, H. C.蘇慶祥; Sun, Dong孫東;
Sun, Yongjun孫勇軍; Sung, Chi Wan宋之尹; Tam, Chiming譚志明;
Tan, Chaoliang譚超良; Tan, Chee Wei陳志為; Tang, Kit Sang鄧榤生;
Tsang, Peter W.M.曾偉明; Tse, Chi K.謝智剛; Tse, Peter W.謝偉達;
Wang, Cong王聰; Wang, Dong An王東安; Wang, Feng王鋒;
Wang, Jianping汪建平; Wang, Yu王宇; Wong, Hang黃衡;
Wong, Hei王曦; Wu, Chi Man Lawrence胡志文; Xu, Chenjie徐臣杰;
Yan, Hong嚴洪; Zhang, Kaili張開黎; Zhang, Qingfu張青富;
Zhang, Yuan Ting張元亭; Zhao, Shijun趙仕俊; Zhi, Chunyi支春義;
Zukerman, Moshe; Chi, Y.季昀; Srolovitz, David J.;
Wang, Jun王鈞; Xie, Min謝旻; Yip, H. L.葉軒立; Zhang, Wenjun張文軍

法律學院

Tsimplis, Michael

人文社會科學院

Walker, Richard M.; Zang, Xiaowei臧小偉; Zhang, Xiaoling張曉玲 

理學院 

Bao, Wei鮑威; Chan, Raymond H.F.陳漢夫; Chu, S. T.朱世德;
Ciarlet, Philippe G.; Cucker, Felipe; Ho, Daniel W.C.何永昌;
Hon, Y. C.韓耀宗; Lee, Chun Sing李振聲; Lu, Ya Yan陸雅言;  
Luo, Jingdong羅敬東; Wang, Xun Li王循理; Xu, Zhengtao徐政濤;
Yang, Tong楊彤;  Yu, Kwan Ngok余君岳; Chu, Paul K.朱劍豪;
Jen, Alex K.Y.任廣禹; Lo, Kenneth Kam Wing羅錦榮;
Yu, Kin Man余健文; Zhang, Hua張華; Zhang, Qichun張其春;
Zhang, Ruiqin張瑞勤 

賽馬會動物醫學及生命科學院

Barrs, Vanessa; Blakemore, Colin; Chen, Sheng陳聲;
Pfeiffer, Dirk U.; Ransom, Bruce R.;
Sparagano, Olivier; Yang, Mengsu楊夢甦

你可能感兴趣

联络资料

传讯及公关处

Back to top