Representa­tive Publications

We present here some representative publications that demonstrate the extensive breadth of research and expertise of our teams since 2019.

For all research outputs we produced, please visit CityU Scholars.

papertitleeeeee

authorzzzzz. papertitleeeeee. journallllll (yearrrrrr) issueeeee doi: xxxxx

Secreted LRPAP1 binds and triggers IFNAR1 degradation to facilitate virus evasion from cellular innate immunity

Huangcan Li, Xiong Wang, Yiran Wang, Yichen Li, Ying Chen, Yin-Ting Wong, Jufang He & Ming-Liang He*. Secreted LRPAP1 binds and triggers IFNAR1 degradation to facilitate virus evasion from cellular innate immunity. Signal Transduction and Targeted Therapy (2023) 8:374 doi: 10.1038/s41392-023-01630-1

SOX4 is a novel phenotypic regulator of endothelial cells in atherosclerosis revealed by single-cell analysis

Chak Kwong Cheng, Xiao Lin, Yujie Pu, Joyce Ka Yu Tse, Yu Wang, Cheng-Lin Zhang, Xiaoyun Cao, Chi Wai Lau, Juan Huang, Lei He, Jiang-Yun Luo, Yu-Tsung Shih, Song Wan, Chi Fai Ng, Li Wang, Ronald Ching Wan Ma, Jeng-Jiann Chiu, Ting Fung Chan, Xiao Yu Tian* & Yu Huang*. SOX4 is a novel phenotypic regulator of endothelial cells in atherosclerosis revealed by single-cell analysis. Journal of Advanced Research (2023) 43:187-203 doi: 10.1016/j.jare.2022.02.017

Endothelial UCP2 Is a Mechanosensitive Suppressor of Atherosclerosis

Jiang-Yun Luo*, Chak Kwong Cheng, Lei He, Yujie Pu, Yang Zhang, Xiao Lin, Aimin Xu, Chi Wai Lau, Xiao Yu Tian, Ronald Ching Wan Ma, Hanjoong Jo & Yu Huang*. Endothelial UCP2 Is a Mechanosensitive Suppressor of Atherosclerosis. Circulation Research (2022) 131(5):424-441 doi: 10.1161/CIRCRESAHA.122.321187

Branched-chain amino acid supplementation impairs insulin sensitivity and promotes lipogenesis during exercise in diet-induced obese mice

Hongsong Zhang, Li Xiang, Mingyu Huo, Yalan Wu, Mingyang Yu, Chi Wai Lau, Danyang Tian, Lingshan Gou, Yuhong Huang, Jiang-Yun Luo, Li Wang, Wencong Song, Juan Huang, Zongwei Cai, Shaoliang Chen*, Xiao Yu Tian* & Yu Huang*. Branched-chain amino acid supplementation impairs insulin sensitivity and promotes lipogenesis during exercise in diet-induced obese mice. Obesity (Silver Spring) (2022) 30:1205-1218 doi: 10.1002/oby.23394

Restoration of Autophagic Flux Improves Endothelial Function in Diabetes Through Lowering Mitochondrial ROS-Mediated eNOS Monomerization

Lei Zhao, Cheng-Lin Zhang*, Lei He, Qinghua Chen, Limei Liu, Lijing Kang, Jian Liu, Jiang-Yun Luo, Lingshan Gou, Dan Qu, Wencong Song, Chi Wai Lau, Ho Ko, Vincent C.T. Mok, Xiao Yu Tian, Li Wang & Yu Huang*. Restoration of Autophagic Flux Improves Endothelial Function in Diabetes Through Lowering Mitochondrial ROS-Mediated eNOS Monomerization. Diabetes (2022) 71(5):1099-1114 doi: 10.2337/db21-0660

High Throughput Confined Migration Microfluidic Device for Drug Screening

Zihan Yang, Zhihang Zhou, Tongxu Si, Zhengdong Zhou, Li Zhou, Y. Rebecca Chin, Liang Zhang, Xinyuan Guan & Mengsu Yang*. High Throughput Confined Migration Microfluidic Device for Drug Screening. Small (2023) 19:2207194 doi: 10.1002/smll.202207194

Lysyl hydroxylase LH1 promotes confined migration and metastasis of cancer cells by stabilizing Septin2 to enhance actin network

Zihan Yang, Li Zhou, Tongxu Si, Siyuan Chen, Chengxi Liu, Kelvin Kaki Ng, Zesheng Wang, Zhiji Chen, Chan Qiu, Guopan Liu, Qingliang Wang, Xiaoyu Zhou, Liang Zhang, Zhongping Yao, Song He, Mengsu Yang* & Zhihang Zhou*. Lysyl hydroxylase LH1 promotes confined migration and metastasis of cancer cells by stabilizing Septin2 to enhance actin network. Molecular Cancer (2023) 22:21 doi: 10.1186/s12943-023-01727-9

Near-infrared-activated anticancer platinum(IV) complexes directly photooxidize biomolecules in an oxygen-independent manner

Zhiqin Deng, Huangcan Li, Shu Chen, Na Wang, Gongyuan Liu, Danjun Liu, Weihui Ou, Feijie Xu, Xiong Wang, Dangyuan Lei, Pui-Chi Lo, Yang Yang Li, Jian Lu, Mengsu Yang, Ming-Liang He* & Guangyu Zhu*. Near-infrared-activated anticancer platinum(IV) complexes directly photooxidize biomolecules in an oxygen-independent manner. Nature Chemistry (2023) 15:930-939 doi: 10.1038/s41557-023-01242-w

Metabolic alterations upon SARS-CoV-2 infection and potential therapeutic targets against coronavirus infection

Peiran Chen, Mandi Wu, Yaqing He, Binghua Jiang & Ming-Liang He*. Metabolic alterations upon SARS-CoV-2 infection and potential therapeutic targets against coronavirus infection. Signal Transduction and Targeted Therapy (2023) 8:237 doi: 10.1038/s41392-023-01510-8

Continuous Energy Harvesting from Ubiquitous Humidity Gradients using Liquid-Infused Nanofluidics

Shuang Zheng*, Jiayue Tang, Dong Lv, Mi Wang, Xuan Yang, Changshun Hou, Bo Yi, Gang Lu, Ruiran Hao, Mingzhan Wang, Yanlei Wang*, Hongyan He & Xi Yao*. Continuous Energy Harvesting from Ubiquitous Humidity Gradients using Liquid-Infused Nanofluidics. Advanced Materials (2022) 34:2106410 doi: 10.1002/adma.202106410

Wetting ridge assisted programmed magnetic actuation of droplets on ferrofluid-infused surface

Jianqiang Zhang, Xuejiao Wang, Zhaoyue Wang, Shangfa Pan, Bo Yi, Liqing Ai, Jun Gao*, Frieder Mugele* & Xi Yao*. Wetting ridge assisted programmed magnetic actuation of droplets on ferrofluid-infused surface. Nature Communications (2021) 12:7136 doi: 10.1038/s41467-021-27503-1

The role of aldehyde dehydrogenase 2 in cardiovascular disease

Jian Zhang, Yunyun Guo, Xiangkai Zhao, Jiaojiao Pang, Chang Pan, Jiali Wang, Shujian Wei, Xiao Yu, Cheng Zhang, Yuguo Chen*, Huiyong Yin* & Feng Xu*. The role of aldehyde dehydrogenase 2 in cardiovascular disease. Nature Reviews Cardiology (2023) 20:495-509 doi: 10.1038/s41569-023-00839-5

Enzyme-Responsive Double-Locked Photodynamic Molecular Beacon for Targeted Photodynamic Anticancer Therapy

Leo K. B. Tam, Jacky C. H. Chu, Lin He, Caixia Yang, Kam-Chu Han, Peter Chi Keung Cheung, Dennis K. P. Ng & Pui-Chi Lo. Enzyme-Responsive Double-Locked Photodynamic Molecular Beacon for Targeted Photodynamic Anticancer Therapy. Journal of the American Chemical Society (2023) 145(13): 7361-7375 doi: 10.1021/jacs.2c13732

Mutation-independent gene knock-in therapy targeting 5′UTR for autosomal dominant retinitis pigmentosa

Duc Anh Hoang, Baoshan Liao, Zongli Zheng & Wenjun Xiong*. Mutation-independent gene knock-in therapy targeting 5′UTR for autosomal dominant retinitis pigmentosa. Signal Transduction and Targeted Therapy (2023) 8:100 doi: 10.1038/s41392-022-01308-0

The impact of contact tracing and testing on controlling COVID-19 outbreak without lockdown in Hong Kong: An observational study

Hsiang-Yu Yuan* & Colin Blakemore. The impact of contact tracing and testing on controlling COVID-19 outbreak without lockdown in Hong Kong: An observational study. The Lancet Regional Health – Western Pacific (2022) 20:100374 doi: 10.1016/j.lanwpc.2021.100374

The impact of multiple non-pharmaceutical interventions on controlling COVID-19 outbreak without lockdown in Hong Kong: A modelling study

Hsiang-Yu Yuan* & Colin Blakemore. The impact of multiple non-pharmaceutical interventions on controlling COVID-19 outbreak without lockdown in Hong Kong: A modelling study. The Lancet Regional Health – Western Pacific (2022) 20:100343 doi: 10.1016/j.lanwpc.2021.100343

Site-Selective Lysine Acetylation of Human Immunoglobulin G for Immunoliposomes and Bispecific Antibody Complexes

Dingdong Yuan, Yu Zhang, King Hoo Lim, Stephen King Pong Leung, Xizi Yang, Yujie Liang, Wilson Chun Yu Lau, Kwan T. Chow* & Jiang Xia*. Site-Selective Lysine Acetylation of Human Immunoglobulin G for Immunoliposomes and Bispecific Antibody Complexes. Journal of the American Chemical Society (2022) 144(40):18494-18503 doi: 10.1021/jacs.2c07594

An atlas of bacterial two-component systems reveals function and plasticity in signal transduction

Yingpeng Xie, Jingwei Li, Yiqing Ding, Xiaolong Shao, Yue Sun, Fangzhou Xie, Shiyi Liu, Shaojun Tang & Xin Deng. An atlas of bacterial two-component systems reveals function and plasticity in signal transduction. Cell Reports (2022) 41(3):111502 doi: 10.1016/j.celrep.2022.111502

Single-cell RNA-seq recognized the initiator of epithelial ovarian cancer recurrence

Tongtong Kan, Shupeng Zhang, Shengtao Zhou, Ya Zhang, Yun Zhao, Yinghua Gao, Tao Zhang, Feng Gao, Xin Wang, Linjie Zhao & Mengsu Yang. Single-cell RNA-seq recognized the initiator of epithelial ovarian cancer recurrence. Oncogene (2022) 41:895-906 doi: 10.1038/s41388-021-02139-z

Defect-enhanced selective ion transport in an ionic nanocomposite for efficient energy harvesting from moisture

Dong Lv, Shuang Zheng, Chunyan Cao, Kedi Li, Liqing Ai, Xin Li, Zhengbao Yang, Zhengtao Xu & Xi Yao. Defect-enhanced selective ion transport in an ionic nanocomposite for efficient energy harvesting from moisture. Engergy & Environmental Science (2022) 15:2601-2609 doi: 10.1039/D2EE00432A

Lung adenocarcinoma-related target gene prediction and drug repositioning

Rui Xuan Huang, Damrongrat Siriwanna, William C. Cho, Tsz Kin Wan, Yan Rong Du, Adam N. Bennett, Qian Echo He, Jun Dong Liu, Xiao Tai Huang & Kei Hang Katie Chan. Lung adenocarcinoma-related target gene prediction and drug repositioning. Frontiers in Pharmacology (2022) 13:936758 doi: 10.3389/fphar.2022.936758

Wetting ridge assisted programmed magnetic actuation of droplets on ferrofluid-infused surface

Jianqiang Zhang, Xuejiao Wang, Zhaoyue Wang, Shangfa Pan, Bo Yi, Liqing Ai, Jun Gao, Frieder Mugele & Xi Yao. Wetting ridge assisted programmed magnetic actuation of droplets on ferrofluid-infused surface. Nature Communications (2021) 12:7136 doi: 10.1038/s41467-021-27503-1

Attenuating innate immunity and facilitating β-coronavirus infection by NSP1 of SARS-CoV-2 through specific redistributing hnRNP A2/B1 cellular localization

Fanghang Zhou, Qianya Wan, Sheng Chen, Ying Chen, Pui-Hui Wang, Xi Yao & Ming-liang He. Attenuating innate immunity and facilitating β-coronavirus infection by NSP1 of SARS-CoV-2 through specific redistributing hnRNP A2/B1 cellular localization. Signal Transduction and Targeted Therapy (2021) 6:371 doi: 10.1038/s41392-021-00786-y

Deep RNA Sequencing Revealed Fusion Junctional Heterogeneity May Predict Crizotinib Treatment Efficacy in ALK-Rearranged NSCLC

Song Z, Lian S, Mak S, Chow M Z-Y, Xu C, Wang W, Keung H Y, Lu C, Kebede F T, Gao Y, Cheuk W, Cho W C S, Yang M, Zheng Z*. Deep RNA Sequencing Revealed Fusion Junctional Heterogeneity May Predict Crizotinib Treatment Efficacy in ALK-Rearranged NSCLC. Journal of Thoracic Oncology (2021) S1556-0864(21)03219-6 doi: 10.1016/j.jtho.2021.09.016

Pseudomonas syringae senses polyphenols via phosphorelay crosstalk to inhibit virulence

Xie Y, Ding Y, Shao X, Yao C, Li J, Liu J, Deng X*. Pseudomonas syringae senses polyphenols via phosphorelay crosstalk to inhibit virulence. EMBO Reports (2021) e52805 doi: 10.15252/embr.202152805

Self-adaptive and efficient propulsion of Ray sperms at different viscosities enabled by heterogeneous dual helixes

Wang P, Al Azad MAR, Yang X, Martelli PR, Cheung KY, Shi J*, Shen Y*. Self-adaptive and efficient propulsion of Ray sperms at different viscosities enabled by heterogeneous dual helixes. PNAS (2021) 118(23):e2024329118 doi: 10.1073/pnas.2024329118

Bioinspired Supramolecular Slippery Organogels for Controlling Pathogen Spread by Respiratory Droplets

Wang Z, Yi B, Wu M, Lv D, He ML*, Liu M*, Yao X*. Bioinspired Supramolecular Slippery Organogels for Controlling Pathogen Spread by Respiratory Droplets. Advanced Functional Materials (2021) 31:2102888 doi: 10.1002/adfm.202102888

PIM1 kinase facilitates Zika virus replication by suppressing host cells’ natural immunity

Zhou F, Wan Q, Chen Y, Chen S, He ML*. PIM1 kinase facilitates Zika virus replication by suppressing host cells’ natural immunity. Signal Transduction and Targeted Therapy (2021) 6(1):207 doi: 10.1038/s41392-021-00539-x

Berbamine inhibits SARS-CoV-2 infection by compromising TRPMLs-mediated endolysosomal trafficking of ACE2

Huang L, Yuen T, Ye Z, Liu S, Zhang G, Chu H*, Yue J*. Berbamine inhibits SARS-CoV-2 infection by compromising TRPMLs-mediated endolysosomal trafficking of ACE2. Signal Transduction and Targeted Therapy (2021) 6: 168 doi: 10.1038/s41392-021-00584-6

OCaMIR—A Noninvasive, Diagnostic Signature for Early-Stage Ovarian Cancer: A Multi-cohort Retrospective and Prospective Study

Kandimalla R, Wang W, Yu F, Zhou N, Gao F, Spillman M, Moukova L, Slaby O, Salhia B, Zhou S*, Wang X*, Goel A*. OCaMIR—A Noninvasive, Diagnostic Signature for Early-Stage Ovarian Cancer: A Multi-cohort Retrospective and Prospective Study. Clinical Cancer Research (2021) doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-0267

Vacuolin-1 inhibits endosomal trafficking and metastasis via CapZβ

Ye Z, Wang D, He Y, Yu J, Wei W, Chen C, Wang R, Zhang L, Zhang LH, Zhang LR, Le M, Cho W, M Yang, Zhang H, Yue J*. Vacuolin-1 inhibits endosomal trafficking and metastasis via CapZβ. Oncogene (2021) 40, 1775-1791 doi: 10.1038/s41388-021-01662-3

Defining super-enhancer landscape in triple-negative breast cancer by multiomic profiling

Huang H, Hu J, Maryam A, Huang Q, Zhang Y, Ramakrishnan S, Li J, Ma VW, Cheuk W, So GYK, Wang W, Cho WCS, Zhang L, Chan M, Wang X*, Chin YR*. Defining super-enhancer landscape in triple-negative breast cancer by multiomic profiling. Nature Communications (2021) 12:1–16 doi: 10.1038/s41467-021-22445-0

Systematic analysis of binding of transcription factors to noncoding variants

Yan J*, Qiu Y, Ribeiro Dos Santos AM, Yin Y, Li YE, Vinckier N, Nariai N, Benaglio P, Raman A, Li X, Fan S, Chiou J, Chen F, Frazer KA, Gaulton KJ, Sander M, Taipale J*, Ren B*. Systematic analysis of binding of transcription factors to noncoding variants. Nature (2021) 591:147-151 doi: 10.1038/s41586-021-03211-0

Covalent conjugation of extracellular vesicles with peptides and nanobodies for targeted therapeutic delivery

Pham TC, Jayasinghe MK, Pham TT, Yang Y, Wei L, Usman WM, Chen H, Pirisinu M, Gong J, Kim S, Peng B, Wang W, Chan C, Ma V, Nguyen NTH, Kappei D, Nguyen XH, Cho WC, Shi J*, Le MTN*. Covalent conjugation of extracellular vesicles with peptides and nanobodies for targeted therapeutic delivery. Journal of Extracellular Vesicles (2021) 10(4):e12057 doi: 10.1002/jev2.12057

Integrated regulatory network in Pseudomonas syringae reveals dynamics of virulence

Shao X, Tan M, Xie Y, Yao C, Wang T, Huang H, Zhang Y, Ding Y, Liu J, Han L, Hua C, Wang X*, Deng X*. Integrated regulatory network in Pseudomonas syringae reveals dynamics of virulence. Cell Reports (2021) 34:108920 doi: 10.1016/j.celrep.2021.108920

An integrated workflow for biomarker development using microRNAs in extracellular vesicles for cancer precision medicine

Chen Y, Wu T, Zhu Z, Huang H, Zhang L, Goel A, Yang M, Wang X*. An integrated workflow for biomarker development using microRNAs in extracellular vesicles for cancer precision medicine. Seminars in Cancer Biology (2021) doi: 10.1016/j.semcancer.2021.03.011

An atlas of the binding specificities of transcription factors in Pseudomonas aeruginosa directs prediction of novel regulators in virulence

Wang T, Sun W, Fan L, Hua C, Wu N, Fan S, Zhang J, Deng X*, Yan J.* An atlas of the binding specificities of transcription factors in Pseudomonas aeruginosa directs prediction of novel regulators in virulence. eLife (2021) 10:e61885 doi: 10.7554/eLife.61885

Profiling MicroRNAs with Associated Spatial Dynamics in Acute Tissue Slices

Xie K, Wang Z, Qi L, Zhao X, Wang Y, Qu J, Huang L, Zhang W, Yang Y*, Wang X*, Shi P*. Profiling MicroRNAs with Associated Spatial Dynamics in Acute Tissue Slices. ACS Nano (2021) doi: 10.1021/acsnano.0c0967610.1021/acsnano.0c09676

Ferric Ion Driven Assembly of Catalase-like Supramolecular Photosensitizing Nanozymes for Combating Hypoxic Tumors

Li Y, Sun P, Zhao L, Yan X*, Ng DKP*, Lo PC*. Ferric Ion Driven Assembly of Catalase-like Supramolecular Photosensitizing Nanozymes for Combating Hypoxic Tumors. Angew Chem Int Ed Engl. (2020) 59(51) 23228-23238 doi: 10.1002/anie.202010005

CRISPR-assisted detection of RNA–protein interactions in living cells

Yi W, Li J, Zhu X, Wang X, Fan L, Sun W, Liao L, Zhang J, Li X, Ye J, Chen F, Taipale J, Chan KM*, Zhang L*, Yan J*. CRISPR-assisted detection of RNA–protein interactions in living cells. Nature Methods (2020) 17(7) 685-688 doi: 10.1038/s41592-020-0866-0

A compendium of DNA-binding specificities of transcription factors in Pseudomonas syringae

Fan L, Wang T, Hua C, Sun W, Li X, Grunwald L, Liu J, Wu N, Shao X, Yin Y, Yan J*, Deng X*. A compendium of DNA-binding specificities of transcription factors in Pseudomonas syringae. Nature Communications (2020) 11:4947 doi: 10.1038/s41467-020-18744-7

Desuccinylation-Triggered Peptide Self-Assembly: Live Cell Imaging of SIRT5 Activity and Mitochondrial Activity Modulation

Yang L, Peltier R, Zhang M, Song D, Huang H, Chen G, Chen Y, Zhou F, Hao Q, Bian L, He ML*, Wang Z*, Hu Y*, Sun H*. Desuccinylation-Triggered Peptide Self-Assembly: Live Cell Imaging of SIRT5 Activity and Mitochondrial Activity Modulation. Journal of the American Chemical Society (2020) 142(42) 18150-18159 doi: 10.1021/jacs.0c08463

Wdr26 regulates nuclear condensation in developing erythroblasts

Zhen R, Moo C, Zhao Z, Chen M, Feng H, Zheng X, Zhang L, Shi J*, Chen C*. Wdr26 regulates nuclear condensation in developing erythroblasts. Blood (2020) 135(3) 208-219 doi: 10.1182/blood.2019002165

Stress proteins: the biological functions in virus infection, present and challenges for target-based antiviral drug development

Wan Q, Song D, He B, Li H, He ML*. Stress proteins: the biological functions in virus infection, present and challenges for target-based antiviral drug development. Signal Transduction and Targeted Therapy (2020) doi: 10.1038/s41392-020-00233-4.

Demyelination Regulates the Circadian Transcription Factor BMAL1 to Signal Adult Neural Stem Cells to Initiate Oligodendrogenesis

Huang S, Choi MH, Huang H, Wang X, Chang YC, Kim JY*. Demyelination Regulates the Circadian Transcription Factor BMAL1 to Signal Adult Neural Stem Cells to Initiate Oligodendrogenesis. Cell Reports (2020) 33:108394 doi: 10.1016/j.celrep.2020.108394

The H2BG53D oncohistone directly upregulates ANXA3 transcription and enhances cell migration in pancreatic ductal adenocarcinoma

Wan YCE, Liu J, Zhu L, Kang TZE, Zhu X, Lis J, Ishibashi T, Danko CG*, Wang X*, Chan KM*. The H2BG53D oncohistone directly upregulates ANXA3 transcription and enhances cell migration in pancreatic ductal adenocarcinoma. Signal Transduction and Targeted Therapy (2020) 5:106 doi: 10.1038/s41392-020-00219-2

High-throughput intracellular biopsy of microRNAs for dissecting the temporal dynamics of cellular heterogeneity

Wang Z, Qi L, Yang Y, Lu M, Xie K, Zhao X, Cheung EHC, Wang Y, Jiang X, Zhang W*, Huang L*, Wang X* & Shi P*. High-throughput intracellular biopsy of microRNAs for dissecting the temporal dynamics of cellular heterogeneity. Science Advances (2020) 6:eaba4971 doi: 10.1126/sciadv.aba4971

Cancer-associated histone mutation H2BG53D disrupts DNA–histone octamer interaction and promotes oncogenic phenotypes

Wan YCE, Leung TCS, Ding D, Sun X, Liu J, Zhu L, Kang TZE, Yang D, Zhang YC, Zhang J, Qian C, Huen MSY, Li Q, Chow MZY, Zheng Z, Han J, Goel A, Wang X*, Ishibashi T*, Chan KM*. Cancer-associated histone mutation H2BG53D disrupts DNA–histone octamer interaction and promotes oncogenic phenotypes. Signal Transduction and Targeted Therapy (2020) 5:27 doi: 10.1038/s41392-020-0131-0

In vivo priming of human mesenchymal stem cells with hepatocyte growth factor-engineered mesenchymal stem cells promotes therapeutic potential for cardiac repair

Park BW, Jung SH, Das S, Lee SM, Park JH, Kim H, Hwang JW, Lee SH, Kim HJ, Kim HY, Jeong S, Cho DW, Jang J*, Ban K*, Park HJ*. In vivo priming of human mesenchymal stem cells with hepatocyte growth factor-engineered mesenchymal stem cells promotes therapeutic potential for cardiac repair. Science Advances (2020) 6(13) doi: 10.1126/sciadv.aay6994

Dual stem cell therapy synergistically improves cardiac function and vascular regeneration following myocardial infarction

Park S, Kim RY, Park BW, Lee S, Choi SW, Park JH, Choi JJ, Kim SW, Jang J, Cho DW, Chung HM, Moon SH, Ban K*, Park HJ*. Dual stem cell therapy synergistically improves cardiac function and vascular regeneration following myocardial infarction. Nature Communications (2019) 10(1):3123 doi: 10.1038/s41467-019-11091-2

Supramolecular silicone coating capable of strong substrate bonding, readily damage healing, and easy oil sliding

Liu M, Wang Z, Liu P, Wang Z, Yao H, Yao X*. Supramolecular silicone coating capable of strong substrate bonding, readily damage healing, and easy oil sliding. Science Advances (2019) 5:eaaw5643 doi: 10.1126/sciadv.aaw5643

Bio-Inspired Elastic Liquid-Infused Material for On-Demand Underwater Manipulation of Air Bubbles

Zhang J, Liu P, Yi B, Wang Z, Jiang L, Yao X*. Bio-Inspired Elastic Liquid-Infused Material for On-Demand Underwater Manipulation of Air Bubbles. ACS Nano (2019) 13:10596-10602 doi: 10.1021/acsnano.9b04771

Directional pumping of water and oil microdroplets on slippery surface

Jiang J, Gao J, Zhang H, He W, Zhang J, Dan D, Yao X*. Directional pumping of water and oil microdroplets on slippery surface. PNAS (2019) 116:2482-2487 doi: 10.1073/pnas.1817172116

An integrated genomic regulatory network of virulence-related transcriptional factors in Pseudomonas aeruginosa

Huang H, Shao X, Xie Y, Wang T, Zhang Y, Wang X*, Deng X*. An integrated genomic regulatory network of virulence-related transcriptional factors in Pseudomonas aeruginosa. Nature Communications (2019) 10:2931 doi: 10.1038/s41467-019-10778-w

Gene Expression Signature in Surgical Tissues and Endoscopic Biopsies Identifies High-Risk T1 Colorectal Cancers

Kandimalla R, Ozawa T, Gao F, Wang X*, Goel A* and the T1 Colorectal Cancer Study Group. Gene Expression Signature in Surgical Tissues and Endoscopic Biopsies Identifies High-Risk T1 Colorectal Cancers. Gastroenterology (2019) doi: 10.1053/j.gastro.2019.02.027

Long-Read RNA Sequencing Identifies Alternative Splice Variants in Hepatocellular Carcinoma and Tumor-Specific Isoforms

Chen H, Gao F , He M, Ding XF, Wong AM, Sze SC, Yu AC, Sun T, Chan AWH, Wang X*, Wong N*. Long-Read RNA Sequencing Identifies Alternative Splice Variants in Hepatocellular Carcinoma and Tumor-Specific Isoforms. Hepatology (2019) doi: 10.1002/hep.30500

Saikosaponin D suppresses enterovirus A71 infection by inhibiting autophagy

Li C, Huang L, Sun W, Chen Y, He ML*, Yue J*, Ballard H*. Saikosaponin D suppresses enterovirus A71 infection by inhibiting autophagy. Signal Transduction and Targeted Therapy (2019) doi: 10.1038/s41392-019-0037-x

AAV cis-regulatory sequences are correlated with ocular toxicity

Xiong W*, Wu DM, Xue Y, Wang SK, Chung MJ, Ji X, Rana P, Zhao SR, Mai S, Cepko CL*. AAV cis-regulatory sequences are correlated with ocular toxicity. PNAS (2019) 116(12): 5785-5794 doi: 10.1073/pnas.1821000116

Rationally engineered Staphylococcus aureus Cas9 nucleases with high genome-wide specificity

Tan Y, Chu HY, Bao S, Hoang DA, Kebede TF, Xiong W, Ji M, Shi J*, Zheng Z*. Rationally engineered Staphylococcus aureus Cas9 nucleases with high genome-wide specificity. PNAS (2019) doi: 10.1073/pnas.1906843116

Super-enhancers in transcriptional regulation and genome organization

Wang X, Cairns MJ, Yan J*. Super-enhancers in transcriptional regulation and genome organization. Nucleic Acids Research (2019) 47(22) 11481-11496 doi: 10.1093/nar/gkz1038

Chemical Probes Reveal Sirt2’s New Function as a Robust Eraser of Lysine Lipoylation

Xie Y, Chen L, Wang R, Wang J, Li J, Xu W, Li Y, Yao SQ, Zhang L*, Hao Q*, Sun H*. Chemical Probes Reveal Sirt2’s New Function as a Robust Eraser of Lysine Lipoylation. Journal of the American Chemical Society (2019) 141(46) 18428-18436 doi: 10.1021/jacs.9b06913

Cholecystokinin release triggered by NMDA receptors produces LTP and sound-sound associative memory

Chen X, Li X, Wong YT, Zheng XJ, Wang HT, Peng YJ, Feng HM, Feng JY, Baibado JT, Jesky R, Wang ZD, Xie H, Sun WJ, Zhang ZC, Zhang X, He L, Zhang N, Zhang ZJ, Tang P, Su JF, Hu LL, Liu Q, He XB, Tan AL, Sun X, Li M, Wong K, Wang XY, Cheung HY, Shum DKY, Yung KK, Chan YS, Tortorella M, Guo YP, Xu FQ, He JF*. Cholecystokinin release triggered by NMDA receptors produces LTP and sound-sound associative memory. PNAS (2019) 116(13): 6397-6406 doi: 10.1073/pnas.1816833116

* corresponding author

25 September 2023