Student Representatives (2023/24)

Bachelor of Laws (LLB)
Year 1 WONG Ka Ying
RASWANT Vedaant
Year 2 LAU Cheuk Hang
PENG Yuzhu
Year 3 CHEN Cui Yan
LI Mingyuan
Year 4 SUN Qiwei
ZHENG Jennifer Jun Hui

 

Juris Doctor (JD)
Year 1 LEUNG Ying Ka
ZHUANG Shuxin
Year 2 NG Ching Ho
SENG Nan Yuen Martin
Year 3 LU Lingxiao
WU Xinrui
Year 4 LAM Ka Yui

 

Postgraduate Certificate in Laws (PCLL)
AU Alisa
HUI Ka Man Camille

 

Master of Laws in Arbitration and Dispute Resolution (LLMArbDR)
LI Man
WANG Feiyang
YAN Jiayan
YU Chung Yin Coleman
DENG Chao

 

Master of Laws (LLM)
JIANG Wen
LUO Shangru
SUN Caishu
TANG Xin
WANG Qin
YAO Haolin 
YU Yue
ZHANG Yue
ZHOU Liang
ZHU Yimin