Plenary Speakers

(IN ALPHABETICAL ORDER)


ADACHI, Chihaya, Kyushu University, Japan 

CUI, Yi, Stanford University, USA 

HYEON, Taeghwan, Seoul National University, Korea 
TUNG, Chen-Ho, Shandong University, China 
WAN, Lijun, Institute of Chemistry, CAS, China 
ZHU, Daoben, Institute of Chemistry, CAS, China Invited Speakers

(IN ALPHABETICAL ORDER)

 

CHEN, Chin-Ti, Institute of Chemistry, Academia Sinica, Taiwan

CHEN, Hongzheng, Zhejiang University, China 
CHEN, Xiaodong, Nanyang Technological University, Singapore 

CHENG, Huiming, Institute of Metal Research, China 
CHO, Kilwon, Pohang University of Science and Technoloy (POSTECH), Korea 
DUAN, Lian, Tsinghua University, China
GAO, Feng, Linköping University, Sweden

GONG, Xiong, University of Akron, USA

HE, Jr-Hau, King Abdullah University, Kingdom of Saudi Arabia

HE, Le, Soochow University, China

HE, Yan, Hong Kong University of Science and Technology, HK

HU, Bin, The University of Tennessee, Knoxville, USA 

HU, Junqing, Donghua University, China
IMAHORI, Hiroshi, Kyoto University, Japan 
JEN, Alex  K-Y, City University of Hong Kong, Hong Kong 

JIANG, Yang, Hefei University of Technology, China
KIM, Jang-Kyo, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong 
KOCH, Norbert, Helmholtz-Zentrum Berlin, Germany 
LEE, Tae-Woo, Seoul National University, Korea 

LI, Lain-Jong, King Abdullah University, Kingdom of Saudi Arabia 

LI, Quan, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

LI, Yangyang, City University of Hong Kong, Hong Kong

LI, Yongfang, Institute of Chemistry, CAS, China

LIN, Zhiqun, Georgia Institute of Technology, USA
LIU, Bin, Nanyang Technological University, Singapore 

LIU, Yunqi, Institute of Chemistry, CAS, China 

LOU, David Xiong-Wen, Nanyang Technological University, Singapore 
LU, Jian, City University of Hong Kong, Hong Kong 

PAN, Xiaoqing, University of California, Irvine, USA

QIN, Chuanjiang, Kyushu University, Japan
SHRESTHA, Lok Kumar, National Institute for Materials Science (NIMS), Japan 

SO, Franky, North Carolina State University, USA 

SONG, Li, University of Science and Technology of China, China 
SONG, Weiguo, Institute of Chemistry, CAS, China 
TANG, Jianxin, Soochow University, China 
TANG, Yongbing, Shenzhen Institute of Advanced Technology, CAS, China 
TANG, Zhiyong, National Center for Nanoscience and Technology (NCNST), China 
WANG, Chunru, Institute of Chemistry, CAS, China

WANG, Dan, Institute of Process Engineering, CAS, China

WANG, Qiangbin, Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, China

WANG, Xun, Tsinghua University, China

WEI, Zhixiang, National Center for Nanoscience and Technology, China 
WONG, Ken-Tsung, National Taiwan University, Taiwan

WONG, Wai-Yeung Raymond, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

WU, Chung-Chih, National Taiwan University, Taiwan 
XIE, Zengqi, South China University of Technology, China 

YAN, Feng, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

YANG, Shihe, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong 

YIN, Longwei, Shandong University, China

YIP, Hin-Lap Angus, South China University of Technology, China 

YONG, Kijung, Pohang University of Science and Technoloy (POSTECH), Korea 

YOO, Seunghyup, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea

YU, Denis, City University of Hong Kong, Hong Kong

ZHANG, Hua, Nanyang Technological University, Singapore 

ZHANG, Qichun, Nanyang Technological University, Singapore 
ZHAO, Huijun, Griffith University, Australia 

ZHENG, Zijian, The Polytechnic University of Hong Kong, Hong Kong 
ZHONG, Xinhua, East China University of Science and Technology, China 
ZHU, Furong, Hong Kong Baptist University, Hong Kong 

 

 

ENQUIRIES:
Official Email: ICOMEA2017@cityu.edu.hk