ADSE PhD Students

As of 27 April 2023

Student Email Supervisor
CAI Xiao Prof. XIE Min
CHEN Shiqi Dr. GAO Siyang
DING Yi Prof. XIE Min
HE Chuan Prof. FENG Shien-Ping
HE Kangzhe Prof. Way KUO
HUANG Guanhua Prof. XIE Min
JIANG Shicong Prof. DANG Chuangyin
LEI Jingzhe Prof. Way KUO
LEI Lei Prof. LI Hanxiong
LI Guangyu Dr. CHOW Andy
LIANG Tongyi Prof. LI Hanxiong
LIU Lingyuan Prof. DANG Chuangyin
LO Chiu Kit Dr. GAO Siyang
LU Zhongyang Dr. CHOW Andy
LU Zitong Prof. XIE Min
LUI Chun Fai Prof. XIE Min
SHEN Zesheng Dr. LIU Yingxia
TANG Lingxuan Prof. DANG Chuangyin
WANG Qiqi Prof. XIE Min
WANG Shouyi Dr. CHOW Andy
WANG Tianyue Prof. LI Hanxiong
WANG Yisen Dr. GAO Siyang
WANG Yuechen Prof. FENG Shien-Ping
WEI Peng Prof. LI Hanxiong
WU Xinyue Dr. CHOW Andy
XING Fei Dr. GAO Siyang
XIONG Rui Dr. SUN Hongyi
XU Zijie Prof. LI Hanxiong
YANG Chunwei Dr. CHOW Andy
YANG Le Dr. GAO Siyang
YIN Xingxin Dr. GAO Siyang
YIN Zhaoyuan Prof. XIE Min
ZHOU Wanyi Prof. DANG Chuangyin
ZHU Feng Prof. XIE Min

Last modified on 27 April, 2023