CityU RCCL facebook RCCL’s WeChat QR Code
Centre for Chinese and Comparative Law

Our People

Director

Professor WANG, Jiangyu
Email: jiangyu.wang@cityu.edu.hk
Tel: 3442 7026
 
 

Core Members

Research Fellow

Dr CHEN, Lei Miss CHOY, Pinky
Dr DING, Chunyan  
Professor LIN, Feng  
Dr LIN, Lauren Yu-Hsin

Postdoctoral Fellows

Professor LIU, Qiao Dr DE REY, Sébastien
Dr WANG, Shucheng Peter Dr DU, Ruyi
 

Associate Members

Professor CHAISSE, Julien
Ms CHAN, Carrie
Dr CHAN, Chi Hin Peter
Professor CROFTS, Thomas
Dr DEVA, Surya
Dr GUAN, Wenwei
Dr HE, Tianxiang
Dr PASCOE Daniel 
Dr QU, Zhen Charles 
Professor TAN, Cheng Han
Professor WAN, Wai Yee
Professor ZHU, Guobin
 

Fellow

Professor LU, Haitian (School of Accounting and Finance, The Hong Kong Polytechnic University)