List of Awardees

Award Year Award Name Name Awardees
2015/2016 Outstanding Community Service Awards for Non-local Students CHENG Xi  
JIN Luteng
LEE Kar Hooi
LEI Sa Sa
LI Mingyu
2014/2015 Outstanding Community Service Awards for Non-local Students BI Siming
LEE Kar Hooi
YING Bo
YOU Hye Bin
ZENG Jiaying
2013/2014 Outstanding Community Service Awards for Non-local Students HU Tianhong
WANG Yinfei
2012/2013 Outstanding Community Service Awards for Non-local Students CHEN Yanyang
LIU Jie
LIU Xi
TU Cheng
2011/2012 Outstanding Community Service Awards for Non-local Students LI Xiaotong
XING Luli